خداواندا مرا در ظلم و تاریکی بسوزان
ولی نامرد را از من جدا کن
به هرجا میروم من کسی نمبینم
خدایا ناکسان را مبتلا کن

نمی خواهم در این دنیا بمانم
خداوندا توراه چاره باز کن

خداوندا در این دنیا که نامرد از سرو پا تور میسازد
خداوندا تو نامرد را سر از پا جدا کن

..........................................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقدیم به غرق گناه

 

 

 

 

 


دسته ها : حرفهای از تب
دوشنبه چهارم 6 1387
X